Центри обробки даних забезпечують обробку, зберігання та передачу величезних обсягів даних. Однак їх діяльність має значний вплив ще й на навколишнє середовище, що викликає потребу в пошуку ефективних рішень для зниження цього впливу. 
Як дата-центри стають більш екологічними? Які технології допомагають знизити споживання енергії і мінімізувати викиди вуглецю? Та як оптимізується використання ресурсів у цих центрах? Тут ви знайдете відповіді на всі питання.

Енергоефективність сучасних ЦОД

ЦОД витрачають значні обсяги електроенергії для живлення серверів, систем зберігання даних та охолодження обладнання. За даними Міжнародного агентства енергетики (International Energy Agency, IEA), ще у 2020 році дата-центри споживали приблизно 1% від глобального споживання електроенергії. У своїх звітах вони запевняють, що цей відсоток буде зростати і може досягти позначки 8% до 2030 року.  Це обумовлено низкою факторів, зокрема активним використанням онлайн-сервісів, збільшенням обсягу даних та поширенням хмарних обчислень.
Тож, враховуючи ці дані, ЦОД намагаються впроваджувати передові технології, щоб поступово знизити споживання електроенергії. Однією з таких технологій є віртуалізація серверів. Вона  дозволяє запускати кілька віртуальних машин на одному фізичному сервері, що зменшує потребу використання додаткових серверів, необхідних для ефективної роботи. Власне, у такий спосіб знижується загальна потреба в електроенергії. 
Оптимізація обладнання ЦОД, зокрема систем охолодження та живлення, також може значно знизити споживання електроенергії. До слова, саме ці системи є одними з найбільш енерговитратних компонентів. На них може припадати до 50% загального споживання енергії.
Щоб зменшити цей вплив, дата-центри використовують більш ефективні технології охолодження замість повітряного. Наприклад, рідинне або випаровувальне.
Окрім цього, також важливо оптимізувати повітряний потік за допомогою кращих фільтрів та управління направленням повітря, щоб знизити споживання енергії. До речі, використання більш ефективних джерел живлення і впровадження кращих практик управління енергією, таких як автоматичне вимкнення неактивного обладнання, також сприяють енергоефективності ЦОД.

Ці заходи можуть зменшити споживання енергії ЦОД на 30-40%, що є значним кроком у напрямку енергоефективності.

Використання відновлюваних джерел енергії та мінімізація вуглецевого сліду

Велике споживання електроенергії в центрах обробки даних – не єдине завдання, яке потребує рішення. Ще однією проблемою є вуглецевий слід, який формується в результаті використання традиційних джерел енергії, таких як вугілля та природний газ. При згорянні цих палив в атмосферу викидаються значні обсяги вуглекислого газу (CO2), які безпосередньо мають негативний вплив на екологію.
Проте, це можна вирішити. Перехід на використання відновлювальних джерел енергії, таких як сонячні панелі та вітрові турбіни, може значно знизити вуглецевий слід. Вони генерують електроенергію з використанням безпечних для навколишнього середовища джерел: сонячного випромінювання та вітру, тому не супроводжуються викидами CO2 в атмосферу. Однак ЦОД, які генерують енергію в такий спосіб, також повинні мати резервні джерела живлення.

Програми компенсації вуглецю та інші екологічні ініціативи

Центри обробки даних активно займаються зменшенням свого екологічного впливу через різноманітні програми компенсації вуглецю та інші екологічні ініціативи. Ці програми допомагають знижувати викиди парникових газів і підтримувати стале виробництво енергії. Ось деякі з найпоширеніших:

Програми відновлюваної енергії

Вони пропонують дата-центрам різні способи, щоб закуповувати електроенергію з відновлюваних джерел.
Програми енергоефективності
Допомагають ЦОД ідентифікувати та впроваджувати заходи з енергоефективності, такі як оновлення обладнання і покращення систем охолодження, що сприяє зменшенню споживання енергії.

Програми лісовідновлення
ЦОД можуть співпрацювати з організаціями, які займаються лісовідновленням, щоб садити дерева або фінансувати наявні проєкти лісовідновлення. 
Участь у програмах компенсації вуглецю та інших екологічних ініціативах є важливим кроком для ЦОД у зменшенні їхнього впливу на навколишнє середовище і підвищенні їхньої стійкості. 

Оптимізація використання водних ресурсів

Варто зазначити, що ЦОД також впроваджують інноваційні методи управління водними ресурсами, що дозволяє знижувати витрати води на 70% у порівнянні з традиційними методами. Наприклад, застосування закритих систем охолодження з можливістю повторного використання води.
Закриті системи використовують воду, яка циркулює в замкнутому контурі для охолодження обладнання. Це значно знижує споживання води, оскільки вона не випаровується і не скидається у стічні води. Такі заходи допомагають зменшити вплив на водні ресурси, особливо в регіонах з обмеженим доступом до прісної води.

Інновації у відведенні та переробці відходів

Електронні відходи – це вічна проблема центрів обробки даних, адже вони постійно оновлюють обладнання. Тож ЦОД активно займаються зменшенням екологічного впливу шляхом утилізації та переробки е-відходів. Вони співпрацюють з сертифікованими переробниками, щоб не лише знижувати кількість відходів, які потрапляють на звалища, а й відновлювати цінні деталі. Йдеться про демонтаж та повторне використання компонентів, що дозволяє мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище.
До слова, використовуючи інноваційні методи переробки електронних відходів, можна суттєво знизити витрати на утилізацію. Також важливо зазначити, що багато ЦОД впроваджують стратегії подовження терміну служби обладнання через ретельне обслуговування та ремонт, що сприяє зменшенню відходів.
Це все важливі кроки, які дата-центри можуть зробити, щоб стати більш екологічно чистими.

Перспективи розвитку екологічно чистих ЦОД

Розвиток центрів обробки даних відкриває великі перспективи завдяки вдосконаленню технологій та впровадженню передових методів управління ресурсами. Подальше скорочення енергоспоживання та водоспоживання, використання відновлюваних джерел енергії та ефективне управління відходами сприятимуть зменшенню впливу на навколишнє середовище.

Сучасні технології, які використовуються в ЦОД, відіграють ключову роль у досягненні глобальних екологічних цілей. Завдяки їм центри обробки даних можуть стати важливим інструментом для досягнення стійкого розвитку та збереження нашої планети для майбутніх поколінь.