ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дана Політика конфіденційності описує наші правила та процедури збору, використання, розкриття та розповсюдження вашої особистої інформації або персональних даних при використанні Вами сайту gigacenter.ua. Використовуючи сайт та заповнюючи форми на сайті, Ви погоджуєтеся з даною Політикою конфіденційності.

Посилання у даній Політиці конфіденційності на «ми», «нас», «наших» та похідних слів означають групу компаній GIGAGROUP у складі ТОВ «ГІГАЦЕНТР УКРАЇНА», ТОВ «ГІГАТРАНС УКРАЇНА», ТОВ «ГІГАКЛАУД», ТОВ «ГІГАСЕЙФ», ТОВ «ГІГАЦЕНТР», ТОВ «ГІГАТРАНС». Від імені групи компаній GIGAGROUP для представництва інтересів перед третіми особами діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІГАТРАНС УКРАЇНА» (компанія, зареєстрована в Україні 20.08.2015 р., державний реєстратор Голосіївського районну у місті Києві державною адміністрацією, код ЄДРПОУ 39961308, місцезнаходження м. Київ, 03022, вул. Васильківська, 37В, тел.: 044 590 18 81, e-mail: info@gigacenter.ua. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних клієнтів, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі - «GDPR»), а також законодавством окремих країн, яке може встановлювати додаткові вимоги.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (ТЕРМІНИ)

Персональні дані - це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб'єкта даних).

Особливі категорії персональних даних - це так звані «чутливі» персональні дані, які можуть завдати шкоди суб'єкту даних на роботі, в навчальному закладі, в середовищі проживання, або можуть призвести до його дискримінації в суспільстві. Наприклад, це персональні дані, які містять інформацію про расове походження, політичні або релігійні погляди, про членство в профспілках, про стан здоров'я, сексуальне життя, біометричні або генетичні дані. У термінології українського законодавства - це такі персональні дані, обробка яких несе особливий ризик для суб'єктів персональних даних.

Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже ідентифікована за цими персональними даними.

Контролер персональних даних - це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їхню обробку. Контролер персональних даних є «власником персональних даних» в термінології українського законодавства.

Процесор персональних даних - це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є «розпорядником персональних даних» в термінології українського законодавства.

Обробка персональних даних - це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних, а також видалення.

КОЛИ ЗБИРАЄМО ІНФОРМАЦІЮ

У випадку, якщо ми контролюємо способи збору персональних даних і визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, ми виступаємо «контролером даних» для цілей Загального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU GeneralDataProtectionRegulation, далі «GDPR») і іншого застосовного європейського законодавства про захист даних, а також «власником персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Ми обробляємо персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

- надано згоду на обробку персональних даних;
- обробка необхідна з метою надання наших послуг і сервісів;
- така обробка вимагається чинним законодавством.
У випадку необхідності, ми можемо оновити цю Політику конфіденційності, про що будемо зазначати на нашому сайті окремо. Подальше використання сайту після такого оновлення буде означати , що своїми діями користувач сайту погодився на Політику конфіденційності та/або внесені зміни до неї. 

ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані потрібні нам для: 

- перевірки технічної можливості надання щодо наших послуг та консультування з цього питання потенційних клієнтів; 
- оформлення договірних відносин щодо надання наших послуг клієнтам та виконання вимог чинного законодавства щодо змісту первинних господарських документів; 
-підключення до програми лояльності існуючих клієнтів; 
-оброблення скарг та пропозицій; 
- проведення досліджень та опитувань щодо уподобань користувачів сайту, щоб покращити наші послуги, оцінити рівень задоволеності цими послугами та дотримання нами встановленого рівня SLA.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ЗБИРАЄМО ТА ОБРОБЛЮЄМО

Ми збираємо та оброблюємо наступну інформацію:

- інформація, яка вноситься користувачем у форми на сайті у тому обсязі, який необхідний для можливості надання консультування, укладення та виконання договору про надання послуг (прізвище, ім’я, по батькові, email, номер телефону та інші дані, які відкрито запитуються сайтом);
-інформація, що стає нам відома під час спілкування з вами телефоном (у тому числі за згодою, можливий запис телефонних дзвінків), по email та в інших каналах, обраних Вами або нашими спеціалістами для зручного для Вас зв’язку;
- інформація, що автоматично збирається при використанні нашого сайту, в тому числі файли cookie та інші технології для збору інформації про дії на сайті (перегляд сторінок, дата та час відвідувань, тип браузера та пристрою, ip-адреса мобільного оператору та інша інформація про використання сайту, унікальни рекламні та контентні ідентифікатори).
- платіжний баланс в особистому кабінеті клієнта на сайті (при його наявності) та дані про платежі, які надійшли за послуги;
- будь-які інші персональні дані, які були нам добровільно надані.  

Особливі (чутливі) категорії персональних даних нами не збираються, а у випадку їх повідомлення – таке використання має бути мінімальним та лише добровільним. 

Наш сайт не призначено для використання неповнолітніми особами, особливо дітьми до 14 років. У випадку добровільного надання нам персональних даних неповнолітньої особи, їх оброблення та використання можливо з метою задоволення законних інтересів такої особи, в т.ч. якщо вони виражені через законних представників такої особи. 

Правовою основою для збирання та оброблення нами цієї інформації є згода користувача сайту або нашого клієнта (в т.ч. виражена дією або мовчанням), виконання договору, законні інтереси сторін.  

Якщо зберігання персональних даних не вимагається чинним законодавством, ми маємо право їх видалити. 

ЯК ВИКОРИСТОВУЄМО ІНФОРМАЦІЮ, ЯКУ БУЛО ОТРИМАНО

Ми використовуємо отриману інформацію наступним чином:

- перевірка технічної можливості надання наших послуг;
- консультування щодо наших послуг;
- надання наших послуг, їхнє належне договірне та бухгалтерське оформлення відповідно до вимог чинного законодавства;
- оброблення скарг та пропозицій;
- релевантний показ рекламного та інформаційного контенту, створений на підставі досвіду використання сайту користувачем;
- відправка пропозицій, новин та інформації про нові сервіси та послуги (ви можете відмовитися від розсилки на email у будь-який час, натиснувши відмову від розсилки, що перебачена у кожному листі);
- зв'язок з Вами для консультування та обслуговування з технічних та комерційних питань, що стосуються послуг;
- аналіз та оцінка використання сайта для покращення користувацького досвіду;
- зберігання індивідуальних користувацьких налаштувань на сайті,
- виконання юридичних зобов’язань в рамках ділових операцій та в цілях керування бізнесом.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ 

Можлива передача персональних даних третім особам у випадках отримання законних вимог державних органів (суд, правоохоронні та податкові органи тощо) відповідно до чинного законодавства України. 

Персональні дані можуть передаватися в межах групи компаній GIGAGROUP. В такому випадку ці компанії виступають процесорами (розпорядниками) персональних даних та дотримуються вимог цієї Політики конфіденційності. 

Політикою конфіденційності дозволяється передання третім особам знеособлені даних користувачів/клієнтів («bigdata»). 

Персональні дані, такі як ім’я та контактна інформація (тел., e-mail, адреса), не передаються за межі групи компаній, третім особам для використання в маркетингових цілях. За згодою користувача сайту або клієнта, ці дані можуть передаватися третім особам на підставі відповідного договору.

Група компаній GIGAGROUP не поширює ці правила, не гарантує їх дотримання та не несе відповідальність за використання персональних даних після переходу за посиланнями на сторонні сайти на наших сайтах.

Якщо персональні дані вже є у відкритому доступі, ми не можемо забезпечити їх конфіденційність відповідно до цих правил.

МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Місце зберігання персональних даних на серверах компанії – центр обробки даних (ЦОД) за адресою м. Київ, 03022, вул. Васильківська, 37В.  Також для зберігання персональних даних можуть використовуватися хмарні послуги ТОВ «ГІГАКЛАУД», що знаходиться в ЦОД, які розміщені в Україні та Польщі.  

Група компаній GIGAGROUP забезпечує належні технічні та організаційні засоби захисту персональних даних, зокрема, але не виключно, впроваджено стандарти ISO/IEC 27001:2013, що підтверджується відповідним сертифікатом та періодичними аудиторськими перевірками. 

ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Час зберігання персональних даних не перевищує час, який необхідний для виконання мети їх оброблення або для дотримання встановлених чинним законодавством вимог. 

ВИКОРИСТАННЯ COOKIE

Cookie - це невеликі текстові файли, які зберігають веб-сайти на комп'ютері або мобільних пристроях в момент, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, веб-сайт на певний час буде пам'ятати переваги і дії, які виконав користувач сайту. Наші файли cookie самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп'ютер або мобільний пристрій.

Cookie та інші технології відстеження на нашому веб-сайті та додатках можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації веб-сайту, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookie та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

У налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна налаштувати заборону cookie та інших технологій відстеження. Якщо користувач нашого веб-сайту не бажає користуватися cookie, необхідно налаштувати заборону. Якщо користувач не зробив зазначених вище дій, вважається що він погоджується з застосуванням існуючих на сайті Cookie. 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Права суб’єкта персональних даних встановлено ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Адміністративний орган із захисту персональних даних в Україні – це Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Також можливий судовий захист порушених прав. 

У випадку, якщо Ви вважаєте, що нами було порушено Ваші права у зв’язку із обробкою персональних даних, можете звернутися зі скаргами або пропозиціями на нашу адресу info@gigacenter.ua.