Договор оферты

GigaCenter

Договір приєднання

до надання послуг з розміщення обладнання (по-юнітно) в ЦОД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІГАЦЕНТР УКРАЇНА» (далі по тексту – «Виконавець»), в особі директора Курочко Н.В., який діє на підставі Статуту, керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, оприлюднює зміст цього договору приєднання про надання послуг з розміщення обладнання (по-юнітно) в ЦОД та пропонує прийняти (акцептувати) цю оферту (далі по тексту - «Договір») необмеженому колу юридичних та фізичних осіб (надалі - Замовникам) про наступне:
ТОВ «ГІГАЦЕНТР УКРАЇНА»
Місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37, Літ. В
Для листування: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37-В
Ідентифікаційний код: 39961308
п/р UA143005280000026007455027990 АТ «ОТП Банк» м. Київ або
п/р UA68 305299 00000 26002036210467 в КБ «ПриватБанк»,
Платник податку на загальних підставах
ІПН: 399613026506
Тел. (044)591-18-81
Курочко Н.В.